Да ли је правилно „незнам“ или "не знам"? Правопас зна тачан одговор на ово и слична питања и помоћи ће ти да провериш своје знање.
Одмори се од питања из граматике уз мали тест опште културе. Правопас ће проверити колико знаш о нашој историји, култури, уметности, спорту...Крени!
У овој игри Правопас проверава колико познајеш савремени жаргон српског језика. Да ли речи које свакодневно користиш можеш да повежеш са одговарајућим синонимима?